GÜZEL GÜNLER KÖTÜ GÜNLERDE DİK DURANLARIN HAKKIDIR

Her zaman söylerim kötü şeyler kendiliğinden olur. Güzel şeyler ise plan, proje, birlik ve beraberlik ile olur diye. Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Ama bu zor günler yeni olan bir şey değil. Tarihe baktığınız zaman Dünyanın var olduğu günden bugüne insanoğlu birçok kez zorlu imtihanlardan geçmiş. Aklını kullanan, zorluktan kaçmayan, birlik olan, dayanışma içerisinde olan […]

Devamı

BİR GİRİŞİMCİNİN ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKEN İLK ŞEY : PAZARLAMA SANATI

BİR GİRİŞİMCİNİN ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKEN İLK ŞEY : PAZARLAMA SANATI İşleri kötü giden, açılan kısa bir süre sonra geri kapanan şirketlerin sahipleri veya yöneticileri ile kötü gidişatın sebebini konuştuğunuzda genellikle ekonomik krizlerden, pazarın daralmasından, finansal sıkıntılardan bahsederler. Bu mazeretleri bildim bileli iş dünyasında çok sık duyarım. Bu sebepler sıkıntı yaşayan bazı firmalar için geçerli […]

Devamı

YÖNETİCİLİKTE İŞLERİN KONTROLÜ

Önceki aylarda yazdığım makalelerde bir yöneticinin birinci görevinin işletmesi veya yönettiği birim ile ilgili amaç belirlemesi olduğunu özellikle belirtmiştim. Belirlenen amaca ulaşmak için planını yapan ve bu planı uygulamaya koyan bir yönetici işlerin yürütülmesi aşamasında amaca ulaşmak için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmeli ve bu kontrolü sistematik hale getirmelidir. Yöneticinin planlanan bir işi kontrol […]

Devamı

YÖNETİCİLİKTE İNSANI YÖNETMEK VE KOORDİNASYON

Geçen makalemizde yöneticilikte iş bölümünden bahsetmiştik. İş bölümünün yapılmasından sonra artık yönetimin koordinasyon kısmı daha önemli hale gelir. Koordinasyon ayrı ayrı güçleri aynı amacı gerçekleştirmek için eş güdümlü hale getirmektir.  Yönetici plandaki aktiviteyi uygulayarak amacına ulaşmak için insanlar ile kaynakları zamana göre koordine etmelidir. İşte burada devreye insanı yönetme kavramı girmektedir.  Yönetimde başarı her şeyden […]

Devamı