Eserler

Sadullah Kısacık tarafından yazılan “Başarılı Yöneticiliğin Yol Haritası” adlı kitapta etkin bir yöneticiliğin temel ilkeleri anlatılmaktadır. Kitabın 2. Baskısı tükenmiş olup, gözden geçirilmiş 3. Baskısı yayımlanma aşamasındadır.

Sadullah Kısacık tarafından hazırlanan ve Adana Genç İş Adamları tarafından yayınlanan “Rekabet Edebilirlik Ve Adana” Raporu Adana kentsel rekabetinin parametrelerini anlatan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Bir ilçenin, bir şehrin, bir devletin gücü, ekonomik kalkınmışlığına bağlıdır. Dijitalleşen dünyada ekonomik kalkınmanın kuralları yeniden yazılıyor. Sadullah Kısacık’ın bu eserinde, dijital dünyada girişimcilik tabanlı ekonomik kalkınma stratejileri anlatılıyor.