YÖNETİM KALİTESİNİN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİR HAYAT…

 

Tam 20 yıldır yönetim sistemleri uzmanı olarak seminerlerime katılan 15000'den fazla kişiye yaptıkları işi daha iyi, daha verimli yapmaları için elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştım. Yine yönetim danışmanlığını yaptığım 400'den fazla kuruluşun daha iyi, daha verimli yönetilmesini sağlayacak  yönetim sistemleri kurarak kurumların optimum başarıyı yakalamasına katkı koymaya çalıştım.

 

Yıllar önce orta ölçekli bir işletme iken kurumsallaşma çalışmalarına başladığımız; şimdilerde Türkiye'nin en büyük 500 işletmesi içerisinde yer alan firmalarımız oldu.

 

Şehrimin ve ülkemin daha iyi yaşanabilir bir hale gelmesinde üzerime düşen sorumluluklardan asla kaçmadım. Hatta içinde yaşadığım toplumun sorunlarının çözülmesi ve refah seviyesinin yükseltilmesi için sorumluluk aldım. Bir çok sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptım, yönetim kurullarında bulundum. Yönetici olarak bulunmadığım sivil toplum kuruluşlarına ise danışmanlık yaptım, proje üretme aşamalarında tecrübelerimi paylaştım.

 

Sosyal sorumluluğun en üst noktası olan siyaset alanında da sorumluluktan kaçmayarak akılcı, sorun çözen ve temiz siyaset anlayışı ile devletimize ve milletimize hizmet etmeye çalıştım.

 

Yöneticiliğin dünyadaki kutsal şeylerden birisi olduğuna inanıyorum. İyi yönetilen devletler, kurumlar, şirketler hatta oturduğumuz apartman siteleri dahil eğer iyi yönetiliyorsa mensuplarına mutluluk, güven ve refah sağlıyor. İyi yönetilmiyorsa mensuplarının hayatını her yönden olumsuz etkiliyor.

 

Sadullah Kısacık olarak misyonum kişilerin gelişimlerine katkıda bulunarak yaşam kalitelerini arttırmak. Kurumların daha iyi yönetilmesini sağlayarak yönetim kalitelerini arttırmaktır. Eğitimlerimizin amacı kişilerin yöneticilik kapasitelerini böylece kurumların yönetim kalitesini arttırıp ülkemizin kalkınmasına maksimum faydayı sağlamaktır.