SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Satış yeteneğinizi 5’e katlayın.

Sunduğunuz ürün veya hizmetler çok kaliteli olsa dahi bunları müşterilere sunan satış ekibiniz müşteri ile iletişim kurma noktasında ve satış teknikleri konusunda yetersiz ise istediğiniz satışı asla yapamazsınız!

İyi eğitilmiş bir satış takımı, işletmenizin cirosunu en az iki katına yükseltebilir. Aynı şekilde performansı düşük bir satış takımı, işletmenizin cirosunu yarıya düşürebilir. Yani satış elemanının başarısı, aynı zamanda firmanın başarısıdır.

Satış elemanının; mağazanın satış grafiğinin yüksek ya da düşük olmasında önemli bir rolü vardır. Müşteri alışveriş yaparken, kendisine gösterilen davranış şekline göre tekrar aynı mağazadan alışveriş yapıp yapmayacağına karar verecektir. Kendisine hoş davranılmayan bir mağazaya alışveriş amaçlı asla tekrar gelmeyecektir. Pazarlama ve Satış Teknikleri eğitimi sizin yeteneklerinizi katlayacak.

Mevcut müşteriyi koruyacak, yeni müşteriler bulacak, karı gözetecek ve bunları başarmak için müşteriye yakın olup müşterinin sesini şirket içine taşıyacak; “lokomotif” olacak.

Satış ve Pazarlama müşteriyi iyi tanımalı, onun için “değer”i bilmeli ve “müşteriye doğru iten” değil

“müşterinin çektiği” bir sistemin kurulmasına ön ayak olmalıdır. Satışların karlı bir şekilde artışı

ancak bu yolla olabilir.

DBA satış eğitimlerinin işletmelere olan faydaları;

 

  •   İşletmenin cirosunu arttırır.
  •   Sunulan hizmetin kalitesini arttırır.
  •   Verimliliği, iş kalitesi ve yetkinliği artan satışçıların sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlar.
  •   Satış yönetiminin denetim maliyetleri azalır.
  •   Firma, dış çevresine karşı imajını güçlendiren satışçılarla çıkar.
  •   Firmanın, iş yaptığı diğer birey veya kuruluşlar karşısında da itibarı artar.
  •   Çalışan ve yönetici verimi arttığı için firmanın da verimi artar ve daha az zaman, emek, para ve malzeme kullanılır.

 

DBA satış eğitimlerinin satış personeline olan faydaları;

 

  Personelin güven duygusu gelişir, memnuniyeti artar, huzurlu olarak çalışır, morali yükselir, kazancı artar, ortama uyum kolaylaşır ve çekingenliği azalır.

  Yeterlilik kazanır, işine yatkınlığı artar, ufkunu genişletir, yenilikleri izler, kendini yetiştirir, unvan elde eder ve işyerinde yükselebilir.

  Kişisel amaçların gerçekleştirilmesini sağlar ve yeni sorumluluklar alma korkusunu giderir.

  Satış temsilcisinin değeri, kültürü ve insan ilişkileri artar, insanlarla kolaylıkla anlaşma sağlar, bireysel doyuma ulaşır, rolünü rahatlıkla oynar ve işinde saygınlık kazanır.

farkındalık sayesinde satışta ekstra motivasyona sahip olabileceksiniz. Edineceğiniz bilgilerle müşterinin olası profilini anlama ihtimaliniz yükselecek. Farklı müşteri profillerine neden farklı sunum yapma gereğini biliyor olacaksınız. Müşteri tipleriyle ilgili edineceğiniz bilgilerle, karşı tarafa nasıl sunum yapmanız gerektiğini bilecek ve etkin, pratik ve nokta atışı satış yapma ihtimaliniz artacak.

   -Tüm satışlarında daha profesyonel şekilde müşteri yönetebileceğiz.

   -Müşteri bulma ve onlar ile satış öncesi doğru planlama yapmayı öğreneceğiz.

   -Çok müşteri gezmek yerine, yeterince müşteriye ulaşıp, daha yüksek oranda satış kapatacağız.

   -Kaybedilmiş gibi olan satışları nasıl geri çeviririz, öğreneceğiz.

   -Müşteriden, yeni müşteriler kazanmayı öğreneceğiz.