YÖNETİCİLİKTE İŞLERİN KONTROLÜ

Önceki aylarda yazdığım makalelerde bir yöneticinin birinci görevinin işletmesi veya yönettiği birim ile ilgili amaç belirlemesi olduğunu özellikle belirtmiştim. Belirlenen amaca ulaşmak için planını yapan ve bu planı uygulamaya koyan bir yönetici işlerin yürütülmesi aşamasında amaca ulaşmak için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmeli ve bu kontrolü sistematik hale getirmelidir. Yöneticinin planlanan bir işi kontrol […]

Devamı