BURA BAŞLIK KISMI OLSUN

YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

“Yönetim Becerilerini Geliştirmek ve Etkin Bir Yönetici Olmak”

İş hayatında sadece kendimizden ve kendi yaptığımız işlerin sonuçlarından sorumlu olsaydık ne iyi olurdu. Ama maalesef iş dünyasında bu imkansızdır. Size bağlı bir kişi bile çalışıyorsa artık siz bir yöneticisiniz. Yöneticilik ekip işidir. Yönetici işleri kendisine bağlı astların vasıtası ile gerçekleştiren kişidir.  Dolayısı ile yöneticinin etkinliği kendisine bağlı astların etkinliğinin toplamıdır.

 • Yönetim Kavramı

 • Yönetici Kimdir?

 • Organizasyon Şeması Oluşturmak - Doğru Organizasyonu Kurmak

 • Görev Tanımları ve Görev Dağılımı Oluşturmak

 • Yönetimin Temel Unsurları

  • Amaç belirleme -İnsanların Önüne Peşinden Gidecekleri Amaçlar Koymak

  • Yöneticilikte Karar Verme Teknikleri

  • Planlama “ İyi işler planlanırsa olur, Kötü İşler Kendiliğinden Olur”

  • Organize Etme ve koordinasyon

  • Kontrol

  • Performans Değerlendirme

 • Yöneticilikte iletişim tarzları

 • Hedeflerle Yönetim

 • Yöneticilikte problem çözme teknikleri

 • Yöneticilikte kriz yönetimi

 • Çağdaş Yönetim Teknikleri

 • Yöneticilikte takım çalışması

  • Yöneticilik Bir Takım İşidir

  • Takım Oluşma Aşamaları

  • Güçlü ve Verimli Bir Takım İçin Neler Yapılmalı? ( Takımımızdaki üyelerin gücü kadar güçlüyüz)

  • En İyi Elemanları İşe Almak

  • En İyileri Elde Tutmak

  • Takım motivasyonunu arttırmak – İşyeri Coşkusunu Ateşleyin

  • Yöneticilik ve psikoloji -Her Yönetici aynı zamanda bir psikolog olmalıdır.

  • Çalışan psikolojisini anlamak

 • Yöneticilikte Stres yaratan Faktörler ve Bu Faktörlerin Yönetimi

 • Toplantıların Yönetimi

 • Zaman Yönetimi – Zamanınızı yönetemezseniz, hiçbir şey yönetemezsiniz

 • Başarılı Yöneticileri Ne Yapar

 • Başarılı Yöneticiler Ne Yapmaz

 • Liderlik Kavramı

 • Lider Yönetici Olmak