YÖNETİCİLİKTE İŞLERİN KONTROLÜ

Önceki aylarda yazdığım makalelerde bir yöneticinin birinci görevinin işletmesi veya yönettiği birim ile ilgili amaç belirlemesi olduğunu özellikle belirtmiştim. Belirlenen amaca ulaşmak için planını yapan ve bu planı uygulamaya koyan bir yönetici işlerin yürütülmesi aşamasında amaca ulaşmak için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmeli ve bu kontrolü sistematik hale getirmelidir.

Yöneticinin planlanan bir işi kontrol edebilmesi için daha önceden ölçülebilir hedeflerin belirlenmiş olması şarttır. Aksi takdirde yönetici çalışanlar üzerinde tam olarak kontrol sağlayamayacaktır.

            Örneğin bir yatırım projesinin planlamasında; fizibilite raporunun hazırlanması için herhangi bir son hazırlama tarihi belirtilmemişse yönetici raporu hazırlayacak kişi üzerinde kontrolü sağlayamaz. Ama fizibilite raporu 15 gün içerisinde hazırlanacak diyorsa yönetici işlerin zamanında yetişmesi için, çalışan üzerinde daha etkili kontrol sağlayabilir.

            Yönetimde kontrolün ana amacı hataları meydana gelmeden önlemek veya en azından oluşan hatalara zamanında müdahale ederek, büyümesini önlemektir. Bu nedenle kontrol süreci, etkin bir yöneticinin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Yönetici yapılan işlerde tam olarak kontrol sağlayamaz ise planlarda sapmalar meydana gelecek ve bu sapmalar büyüyerek işlerin amaca ulaşmasını tehlikeye sokacaktır.

            Profesyonel bir yönetici planlama yaparken hangi aşamalarda hata olabileceğini ve bu hatalarda hangi yolların izlenmesi gerektiğini belirleyen yöneticidir.

Başarılı yönetici bir işi gerçekleştirmek, bir hedefe varmak için detaylı plan yaparken aynı zamanda işlerin ters gitme olasılığını da göz önünde bulundurur ve plandan sapma olduğu durumlarda nelerin yapılacağını da plana dahil eder. Örneğin üretim yaparken elektriğin kesildiği durumlarda kimlerin ne yapacağı bellidir. Üretilen mamullerinin kalitesiz olması durumunda ambar sorumlusunun kalitesiz ürünü nasıl ayıracağı, nasıl muhafaza edeceği ve ne şekilde değerlendireceği önceden planlanmıştır. Böylece herhangi bir olumsuzluk durumunda çalışanların paniklemesi, hata yapması ve zaman kaybı önlenmiş olacaktır.

            Bir yöneticinin işi takip etmesi için doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yöneticiler doğru bilgileri ancak etkin bir raporlama sistemi kurarlarsa sağlayabilirler. Bu nedenle etkin bir yönetici yapılan işi tam olarak kontrol etmesini sağlayacak günlük, haftalık, aylık vb. raporlama sistemi oluşturmalıdır.

Kurumsallaşma çalışmalarında yöneticilerin günlük olarak üretim ve pazarlama raporlarını almayı sağlayacak sistemleri kurmaya öncelik veririm. Üretim raporu sayesinde yönetici; günlük üretim hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını görür, eğer üretim hedefi düşükse sorunu öğrenme fırsatı bulur. Bu sorunun kalıcı olup olmadığına göre de gerekli önlemleri alarak hedeflerine ulaşmaya çalışır. Günlük pazarlama ve satış raporları sayesinde yöneticiler; pazarın yapısından, satıcıların performansından günlük haberdar olarak gerekli kontrolleri sağlarlar. 

Posted in Blog, Yönetim ve Yöneticilik and tagged , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir