YÖNETİCİLİKTE PLANLAMANIN AŞAMALARI

Geçen ayki makalemizde yöneticilikte planlamanın önemini anlatmıştık. Bu makalemizde planlamanın aşamalarını ve yönetici olarak nasıl planlama yapacağımızı anlatacağız.

  1. Amacın Belirlenmesi: Elde etmek istediğiniz amacı net bir şekilde belirlemek.

 Örneğin: Şirket Pazar payının artırılması.

  1. Amacı gerçekleştirmek için hedeflerin belirlenmesi: Amaç ile hedef ayrı şeylerdir. Amaç genellikle yapılacak düşünceyi belirler. Örneğin: Pazar payını artırmak, karı artırmak, müşteri sayısını artırmak v.b. Hedef ise somuttur ve rakamsaldır. Yani hedefler ölçülebilir olmalıdır. Örneğin Pazar payını %20 artırmak, kârı %10 artırmak, müşteri sayısını 1500’e çıkarmak gibi.

Amaçların sayısal hedeflere dökülmesi çok önemli bir konudur. Sadece amaç belirleyen bir yönetici organizasyonun performansını yönetemeyecektir. Sayısal hedefler daima çalışanları motive eder. Örneğin bir yönetici pazarlama departmanına sadece satışlarını artırmak olarak amaç belirler ve bunu hedeflerle rakamsal olarak desteklemez ise çalışan müşteri temsilcileri %1 oranında satışlarını artırsalar dahi mutlu olacaklar rehavete kapılacaklardır. Bunun yanında eğer yönetici satışları %5 artırma gibi hedef belirlerse çalışanlar %5 hedefini tutturmak için var gücüyle çalışacak %4 oranında satışlarını arttırmaları bile onları mutlu etmeyecek % 5 oranında satışlarını arttırıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerdir.

  1. Hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak aktiviteleri belirleyin. Bir yönetici amaçlara ulaşmak için sadece hedefleri belirleyip deklare etmemeli, bu hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlemeli ve bu stratejilere ulaşmak içinde yapılması gereken aktiviteleri belirlemelidir. Aksi halde çalışanlar kendilerine verilen hedefleri başarmak için ne yapmaları gerektiğini bilmeyebilirler veya her bir çalışan hedefleri başarmak için değişik yollar deneyebilir bu durum organizasyonun dışardan farklı algılanmasına sebep olacak ve sinerjiyi azaltacaktır.

Örneğin bir şirketin pazar payını %10 artırma hedefine ulaşmak için yapılacak aktiviteler aşağıda belirtilen maddelerden oluşabilir:

  1. a) Yeni müşterilerin araştırılarak müşteri portföyünün genişletilmesi
  2. b) Daha önce faaliyet gösterilmeyen bölgelerde yeni bayiliklerin oluşturulması
  3. c) Reklam verilmesi
  4. d) Kampanya düzenlenmesi
  5. Aktivitelerin Sorumlularını Belirleyin: Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli aktiviteler belirledikten sonra bu aktivitelerin kimler tarafından gerçekleştirileceği net olarak belirtilmez ve sorumluluk herkese verilir ise o aktivite ya gerçekleşmez ya da yarım olarak gerçekleşir. Burada yöneticinin dikkat edeceği şey aktivitelerin sorumluluklarını belirlerken her bir aktivite için yalnızca bir kişiyi en fazla iki kişiyi görevlendirmelidir. Çünkü işin birden fazla sorumlusu olursa o işi gerçekleştirmedeki verimlilik düşecektir. Hatta aktiviteyi gerçekleştirmeden sorumlu iki kişi arasındaki yaşanacak herhangi bir gerginlik ve sürtüşme o aktivitenin yapılmamasına bile sebebiyet verecektir.
  6. Aktivitelerin gözden geçirileceği tarihi veya tamamlanma tarihini belirtin.

Yönetici amacı gerçekleştirmek için yapılması gereken aktiviteleri ve bu aktiviteleri kimin gerçekleştireceğini belirledikten sonra mutlaka aktivitelerin yapılıp yapılmadığını takip etmeli ve takip tarihini plana koymalıdır. Yönetici yapılması gereken aktiviteler için bir tamamlama tarihi belirtmez ise o aktivitelerin yapılması çalışanlar tarafından sürekli olarak ertelenecektir.

 

Posted in Blog, Yönetim ve Yöneticilik and tagged , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir