YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK ÜZERİNE

 

Yönetim ve yöneticilik kavramı bence dünyadaki en önemli kavramlardan bir tanesidir. Çünkü yaşadığımız toplumda mutlu, çağdaş, huzurlu ve güvenli bir hayat sürmemizin ana kaynağını iyi yönetilmek ve iyi yöneticilere sahip olmak oluşturuyor.

Eğer ki ülkemiz iyi yönetiliyorsa istikrarlı, geleceğe güvenle baktığımız, sürekli gelişen bir ülkede yaşıyoruz. Eğer ki şehrimiz iyi yönetiliyorsa sorunsuz, trafik karmaşasından uzak, havanın temiz olduğu, güvenle sokaklarda gezebildiğimiz, temiz su kaynaklarına sahip olduğumuz, istediğimiz zaman yeşil alanlarda, park ve bahçelerde dinlendiğimiz bir şehirde yaşıyoruzdur. Eğer ki çalıştığınız şirket iyi yönetiliyorsa maaşınızı düzgün olarak aldığınız, kariyerinizi sürekli olarak geliştirdiğiz, geleceğe dair planlar yaptığınız, yoğun iş temposu olsa bile mutlu ve huzurlu çalıştığınız bir şirkette çalışıyorsunuzdur.

Görüldüğü gibi insan mutluluğunun temel kaynağı iyi yönetimdir. Yalnızca iyi yönetilen şirketler, sivil toplum kuruluşları, şehirler ve ülkeler büyürler, gelişirler ve mensuplarına iyi birer gelecek sunarlar. Hatalı ve yanlış uygulamalar sonucu kötü yönetilen kurumlar ise gerek kendi mensuplarını gerekse çevrelerini sıkıntıya sokarlar ve hatalarından vazgeçmezler ise yok olurlar.

Neden aynı coğrafyada bulunan ülkelerden birisinin ekonomik ve sosyal gelişmişliği diğer ülkenin on katı?  Neden aynı bölgede bulunan iki komşu şehirden birisi hızla gelişir, yeni yatırımlarla büyüyüp kişi başına düşen geliri artarken; diğer şehir borç batağına saplanmış vatandaşlarına hiçbir hizmet götüremiyor? Neden aynı sektörlerde bulunmalarına rağmen bir şirket pazar payını arttırıp büyürken; diğer şirket rekabet edemediği için işçilerini çıkartmak zorunda kalıyor?

Tüm bu (NEDEN) sorularının tek bir cevabı var    “Y Ö N E T İ M   F A R K I”  iyi yönetilen kurumlar büyüyorlar, gelişiyorlar, istihdama olumlu katkılarda bulunuyorlar ve çevrelerine faydalı oluyorlar. Kötü yönetilen kurumlar ise yok olup gidiyorlar ve çevrelerini sıkıntıya sokuyorlar.

 İyi yönetimin yolu iyi yönetici olmaktan geçiyor bu nedenle yöneticilerin yöneticiliğin temel kavramlarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. İyi bir yöneticinin faaliyetlerin her aşamasında yöneticiliğin temeli olan amaç belirleme – karar alma – planlama – yönetme koordinasyon kavramlarını uygulaması gerekiyor.

Bir yönetim danışmanı olarak yöneticilerde gördüğüm genel sıkıntı yönetim faaliyetlerinde temel yönetim kavramlarının bir veya bir kaçının kullanılmadan atlanmasıdır. Örneğin bir yönetici bir işi gerçekleştirirken ya amacı tam olarak belirleyememekte ya işin nasıl yapılacağını tam olarak planlayamamakta ya doğru kararlar verememekte ya karar alma süreçlerinde sıkıntılar yaşamakta veya işlerin yapılması sırasında gerekli organizeyi koordinasyonu sağlayamamaktadır. Oysa iyi bir yönetim bu temel süreçlerin mükemmel bir şekilde uygulanmasından geçer. Eğer ki bir yönetici amaç-karar-planlama-organizasyon-koordinasyon ve kontrol’den oluşan temel yönetim süreçlerindeki zincirin bir halkasını tam olarak uygulayamaz ise amacına ulaşamayacaktır.

Günümüzdeki çoğu yöneticinin bu kavramları uygulamada yaşadığı sıkıntıları gidermek, yönetimin temel kavramlarına ışık tutmak, şirketlerin ve kurumların daha iyi yönetilmesi için bundan sonraki yazılarımızda başarılı bir yönetici olmak için bilmemiz gereken yönetim tekniklerini anlatacağız.

 

 

Posted in Blog, Yönetim ve Yöneticilik and tagged , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir